Vystoupení na oslavách 1.máje


Lovosice
datum : 1.květen 2019
počet účastníků : 5 + 2 doprovod + cca 200 divákůKaždoročně si nás objednává Lovosická KSČM na oslavu 1.máje. Jinak tomu nebylo ani letos. Počasí se vydařilo, diváků bylo také hodně cca 200 a nám se tančení také vydařilo. Co více si přát


PŘEDEŠLÁ      ZPĚT     DALŠÍ