Open Garden Louny


MPS a DS Louny
datum : 5.září 2014
počet účastníků : 7 + 2 doprovod + cca 150 diváků
TV spot z přehlídky



Na pozvání DS Louny jsme předvedli naše tance na zahradní slavnosti. Úplně poprvé s námi vystupovaly Janička a Verunka. Vystoupení se vydařilo ....


PŘEDEŠLÁ      ZPĚT     DALŠÍ