Cena modrého slona


Liberec
datum : 21.červen 2014
počet účastníků : 5 + 2 doprovod + cca 150 divákůV letošním ročníku jsme získali krásné Čestné uznání za umělecku tvorbu v Ceně Modrého slona 2014, kterou celorepublikově pořádá sdružení Artefaktum . Naše benefice v ZOO Liberec byla skvělá, sklidili jsme veliký potlesk ....


PŘEDEŠLÁ      ZPĚT     DALŠÍ